De vakantie naar Frankrijk start bij OpReisFrankrijk.nl

Hotels Venetië

Vakantiewoningen Italie

 

Galerie de Witte biedt betaalbare kunst van professionele kunstenaars.

meer weten ...?

Galerie de Witte

San Giorgio Maggiore Venetië

In 982 hadden benedictijnenmonniken zich op het kleine eiland San Giorgio gevestigd. In de loop der eeuwen groeide hun gemeenschap uit tot één van de belangrijkste benedictijnenkloosters in Italië. Nadat zij in 1109 relikwieën van de heilige Stefanus ontvingen werd de kerk in de nacht van de eerste op de tweede kerstdag en op 26 december bezocht door de Signoria en vele andere Venetianen.

In 1559 begon Andrea Palladio met de nieuwbouw van het klooster. De kloosterkerk tegenover het Dogenpaleis volgde in 1565. Palladio leidde de bouw tot 1568. Zijn opvolger hanteerde nauwgezet Palladio’s ontwerp.

View of the facade, built 1607-11
View of the facade, built 1607-11
Palladio, Andrea
Buy this Giclee Print at AllPosters.com

De marmeren façade van de San Giorgio Maggiore is zeer bekend. De gevel sluit aan op de dwarsdoorsnee van het schip en de twee lagere zijschepen. Veel architecten hebben geprobeerd om het idioom van de klassieke tempel te vertalen naar de doorsnee van een dergelijk type kerk. Palladio is hier geslaagd door de façade op te vatten als twee tempelfronten. Één is gebaseerd op de hoogte en breedte van het middenschip en de ander op de hoogte en breedte van de zijschepen. De architectonische elementen uit de hoogste tempelfront zijn iets meer naar voren gehaald zodat het lijkt alsof deze de bredere tempelfront overlapt. De half-ronde pilaren van het hoge front staan op uitermate hoge sokkels. Boven de driehoeksgevel staat een Christusfiguur. De verticale as van de façade wordt door dit beeld en de koepel erachter versterkt. De kloosterkerk komt bijzonder majestueus uit op afstand. Dit sluit perfect aan met de unieke ligging aan het water.

Cloister, 1564-80
Cloister, 1564-80
Palladio, Andrea
Buy this Giclee Print at AllPosters.com

Het interieur van de San Giorgio Maggiore is licht en ruim. Elementen uit de façade komen in het interieur terug, zoals de pilaren met hun hoge sokkels. De heldere geleding, de harmonische proporties, de grandeur en het klassieke uiterlijk zijn kenmerkend voor Palladio. Het grondplan van de kerk is een variatie op het traditionele Latijns kruis. Het Concilie van Trento (1545-1563) heeft daarbij een rol gespeeld. Carlo Borromeo, een invloedrijke contrareformatorische denker eiste namelijk dat de plattegrond van een kerk overeenkomt met een kruis als verwijzing naar Christus lijden. Palladio heeft daarom de lengteas benadrukt door het achter het hoofdaltaar gelegen monnikenkoor optisch te verbinden met het middenschip. Enkele kenmerken van de door Palladio gekoesterde centraalbouw zijn overeind gebleven. De dwarsbeuken zijn bijvoorbeeld even lang als het middenschip. In het koor hangen twee grote schilderijen van Tintoretto, namelijk Het laatste Avondmaal en De mannaregen.

De campinili is in 1774 vernield. De huidige, gebouwd naar het voorbeeld van de klokkentoren van de San-Marco-basiliek, is veel minder elegant dan het origineel. Het biedt wel een mooi uitzicht over de stad en de lagune (lift aanwezig).

 

Scuola Grande di San Rocco

San Giorgio Maggiore

 

Hotels ROME: Rome-Hotels.nl

Hotels WENEN: WenenHotels.nl

Hotels BERLIJN: Berlijn-Hotels.nl