De vakantie naar Frankrijk start bij OpReisFrankrijk.nl

Rome

 

Galerie de Witte biedt betaalbare kunst van professionele kunstenaars.

meer weten ...?

Galerie de Witte

Contrareformatie en barok Rome

Naar aanleiding van de reformatie riep Paulus III (1534-1549) het Concilie van Trento (1545-1563) bijeen. Rooms-katholieke leerstellingen werden tegenover de protestantse gesteld. Hierdoor ontstond theologische helderheid. De uitgangspunten van de Contrareformatie werden tijdens het Concilie van Trento gevormd. Eveneens werden regels vastgelegd voor religieuze kunst, muziek en architectuur.
Ondanks de politieke onderworpenheid aan Spanje beleefden de pausen een nieuwe machtsperiode dankzij de Contrareformatie. Het katholicisme herwon terrein op het protestantisme. De herleving en hervorming van de Rooms-katholieke kerk duurde tot ver in de zeventiende eeuw. De regels en activiteiten van de Jezuïetenorde hadden een groot aandeel in deze beweging. De Jezuïeten droegen vooral door missiewerk bij aan de groei van de Rooms-katholieke kerk. Deze orde deinsde niet terug voor moeilijk en ver gelegen gebieden.

Sint-Pieter Rome

De voorgevel van de Sint-Pieter is ontworpen door Carlo Maderno.

Cultureel gezien uitte de Contrareformatie zich via het maniërisme (late renaissance) in de barok. De theologische en innerlijke vernieuwingen werden in architectuur en allerlei andere barokke kunstvormen vertaald. De macht en pronkzucht van de pausen kwam eveneens tot uiting in deze nieuwe uitbundige stijl. Architecten en kunstenaars in Rome zetten ontwikkelingen in gang die elders in Europa werden nagevold. Zo gaven Caravaggio, Annibale Carracci, Domenichino, Guido Reni, Pietro da Cortona en Andrea Pozzo richting aan de barokke schilderkunst.

De opleving van het katholicisme droeg bij aan grootschalige herbouwprojecten in Rome en de groei van stad. Sixtus V (1585-1590) gaf Domenico Fontana de leiding over een grootschalige stedenbouwkundige herinrichting. In de zeventiende eeuw zette deze bouwwoede door. Rome werd toen in barokke stijl getransformeerd. Veel oude gebouwen werden vervangen door nieuwbouw of werden rigoureus aangepast aan de nieuwe stijl. Hierdoor bevinden zich weinig gotische en romaanse gebouwen in Rome. De eerste belangrijke barokke architect was Carlo Maderno. Zijn bekendste ontwerp is de voorgevel van de Sint-Pieter. Onder Urbanus VIII (1623-44) kwamen eveneens grootse monumenten tot stand. Hij gaf opdrachten aan Bernini en Borromini. Deze architecten intensiveren hun stempel op Rome onder Innocentius X en Alexander VII. Het laatste grote en opzienbarende openbare project in opdracht van pausen was de aanleg van de Piazza San Pietro in 1656. Rond de tweede helft van de zeventiende eeuw verminderden de pauselijke inkomsten waardoor minder geld aan bouwplannen gespendeerd werd.

geschiedenis rome
Romeinse repulbliek
Romeinse keizerrijk
Rome tijdens de middeleeuwen
Rome tijdens Renaissance
Rome tijdens barok, contrareformatie
Rome na 1700
Rome